di. 9/2/21 school weer open

Vandaag, 8 februari, was de school gesloten vanwege de weersomstandigheden.

Het KNMI heeft inmiddels code rood afgeschaald tot code geel (https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen/gelderland).

Mocht er onverhoopt een opschaling plaatsvinden dan zullen we bij code oranje sluiting overwegen en bij code rood de school sluiten.

In geval van sluiting van de school krijgt u daarover morgenochtend uiterlijk 7:30 via ParnasSys bericht en zullen we de sluiting vermelden op https://www.cbshetmosterdzaadje.nl/category/actueel/

Naar verwachting zal de school morgen dus gewoon open gaan. Ouders vanuit Apeldoorn adviseren we over de Gortelseweg te rijden in plaats van over de Elburgerweg. Ouders vanuit Nunspeet kunnen het beste via Epe over de N795.

Vertrek op tijd en rij voorzichtig. We hebben liever dat de kinderen te laat op school komen dan helemaal niet!

update: Wachtlijst met beslisboom

De achterliggende jaren is onze school fors gegroeid. Waar de eerste 125 jaar van ons bestaan er gemiddeld 35 leerlingen op school zaten, zitten er inmiddels ruim 100 leerlingen op school. God hoorde de gebeden en stuurde kinderen naar Het Mosterdzaadje. Dat maakt ons stil en dankbaar.  

Nu staan we als school voor de vraag hoe het verder moet. Het is onze bestuurlijke verantwoordelijkheid de groei in goede banen te leiden. Daarbij weten we ons in sterke mate afhankelijk van de zegen van de Heere. Met gevouwen handen en met opgestroopte mouwen zullen we doen wat nodig is.  

Nieuwe gezinnen blijven komen en er zijn weinig tot geen mogelijkheden om uit te breiden. We willen graag vasthouden wat onze school al zoveel jaren kenmerkt: in de eerste plaats verkondiging van het Evangelie, maar ook een plaats waar kinderen zich fijn en veilig voelen. En, last but not least, een plek voor kwalitatief goed onderwijs. Het bestuur heeft een werkgroep samengesteld die onderzoekt welke richting we moeten inslaan. Daarbij worden zowel korte als lange termijn oplossingen verkend. De inbreng van het ouder- en ledenpanel neemt de werkgroep mee in de afwegingen.  

Om tot een oplossing te komen voor de korte termijn heeft het bestuur besloten te gaan werken met een wachtlijst. Uiteraard geldt die wachtlijst niet voor gezinnen die al kinderen op school hebben. Door middel van een beslisboom helpen we u om te bepalen of u kunt worden toegelaten op Het Mosterdzaadje of dat u een plekje kunt krijgen op de wachtlijst.

Eerder hebben we gemeld dat nieuwe aanmeldingen zouden worden ‘geparkeerd’. Dat wil zeggen, dat ze op een stapel zouden worden gelegd en dat er even niets mee zou worden gedaan. Inmiddels buigen bestuur en directie zich over de ingekomen aanmeldingen.

We begrijpen dat de ontstane situatie of de beslisboom vragen kan oproepen. Heeft u vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met de directeur van de school, Frans Jan Roos of 0578-661863)

school 15 febr. dicht ivm ijzel (update 14/2/21 20:27)

Voor morgen is ‘code rood’ afgegeven vanwege de verwachting van extreme gladheid. Het KNMI omschrijft code rood als een weeralarm met grote veiligheidsrisico’s. ‘Het is extreem weer met een grote impact op de samenleving. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn.’

Daarom is in overleg met het bestuur besloten de school in verband met de weersomstandigheden morgen te sluiten. We vinden het bijzonder vervelend dat we opnieuw moeten overgaan tot sluiting van de school. De overwegingen van veiligheid en de wens om ernstige ongevallen te voorkomen geven echter de doorslag. 

De achterliggende week is op school gewerkt aan een ‘Protocol bijzondere weersomstandigheden’. Dit protocol is nog niet definitief, maar zal binnenkort met ouders worden gedeeld. We hopen van harte op uw begrip in deze bijzondere omstandigheden. 

Nieuw: kalender 2020-2021

Vlak voor de zomervakantie hebben we weer een handige kalender meegegeven. Deze kalender bevat alle informatie die je graag snel bij de hand hebt: een rooster met activiteiten door het jaar heen, de vakanties, adresgegevens van personeel, psalmroosters enz. De kalender wordt éénmalig verstrekt.  Vertel hieronder gerust wat je er van vindt.

Verkeerssituatie rond school

Hoe zat het ook al weer met het parkeren rond de school? Kijk het nog even na in onderstaand document.

Ouderavond 7 februari 2018

Waarom heeft Het Mosterdzaadje Zonnepanelen?

De drie van groep 8 zochten uit hoe het zit met de CO2 besparing die vermeld staat op het opbrengstenscherm in de hal van de school.

afbeelding1Met zonnepanelen krijgen we gratis stroom, en dat is mooi goedkoop. Maar het is ook goed voor het milieu. Waarom is het goed voor het milieu? Het stroom van een energie centrale wordt meestal gemaakt van olie of van steenkool. Dat verbranden ze en met de rook laten ze een  soort grote dynamo draaien de rook stoot CO2 uit. Zonnepanelen stoten geen CO2 uit.

Waar is CO2 slecht voor? CO2 is een broeikasgas. De CO2 die uitgestoten wordt gaat de lucht in, maar waar blijft dat allemaal? Het gaat hoog de lucht in en vormt een soort ring van CO2 om de aarde. Dat noemen wij broeikaseffect. De zon schijnt en de warmte gaat van de zon door de CO2 ring heen maar kan dan niet meer terug. Daarom wordt het steeds warmer op de aarde. De gemiddelde graden op de aarde is 12 graden Celsius. CO2 is wel nodig want zonder de CO2 ring zou het -18 graden Celsius zijn. Met teveel CO2 wordt het te warm. Wij hebben  al 3,8 ton CO2 bespaard. 1 ton (1000kg) CO2 uitstoten doe je als je…

  • 319 liter diesel verbrandt
  • 7x naar Parijs vliegt
  • 300 kilo printpapier verbruikt
  • 16.000 km per trein reist
  • 500 dagen ademhaalt

Voor onze school betekent dat dus dat we CO2 hebben bespaard, vergelijkbaar met de uitstoot van 1212 liter diesel, 26 keer naar Parijs vliegen, het maken van 1140 kilo printpapier, een treinreis van 60.800 km en 1900 dagen ademhalen.

Bij ons op school gaat de stroom van de zonnepanelen naar: de computers, de LED tl-buizen, de batterijoplader, de pomp van de kachel, het oventje en de magnetron, het koffiezetapparaat, de digiborden, het bord van de opbrengst van de zonnepanelen, het tostiapparaat, de waterkoker, de telefoon/mobiel opladers, de alarminstallatie,  de bel, en de cd speler.

Frans, Jurrian, Katja (gr.8)

 

Jubileumboek Getuigen in Gortel

Ter gelegenheid van ons 125 jarig bestaan is een prachtig jubileumboek verschenen. De full color uitgave met harde kaft telt 240 pagina’s en bevat tientallen foto’s. ‘Getuigen in Gortel’ beschrijft de geschiedenis van 125 jaar school en evangelisatie. De auteur, G. Roos, was jarenlang werkzaam als journalist bij het Reformatorisch dagblad. Inmiddels kunt u dit boek bestellen in onze webshop. De eerste paar pagina’s kunt u alvast inzien.