Nieuw: kalender 2020-2021

Vlak voor de zomervakantie hebben we weer een handige kalender meegegeven. Deze kalender bevat alle informatie die je graag snel bij de hand hebt: een rooster met activiteiten door het jaar heen, de vakanties, adresgegevens van personeel, psalmroosters enz. De kalender wordt éénmalig verstrekt.  Vertel hieronder gerust wat je er van vindt.

onderwijs gaat door (16-03-2020 15:15)

Gortel 16-03-2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Graag informeren we u over de manier waarop we het onderwijs zo goed mogelijk willen laten doorgaan. We beseffen dat we leven in een tijd die voor u als ouders en voor de kinderen best spannend en onzeker is. Daarom zetten we een paar dingen voor u op een rijtje.

Teambespreking

Vanmorgen zijn we als personeel begonnen om de zorgen rondom de uitbraak van het coronavirus in de handen van de Heere te leggen. Daarna hebben we als team overlegd, onder meer over de manier waarop het onderwijs zo goed mogelijk kan doorgaan. Het bestuur was daarbij vertegenwoordigd. Fijn dat we op deze manier deze bijzondere week met elkaar mochten beginnen.

Doorgaan

Doorgaan met onderwijs is een forse uitdaging. We beseffen heel goed dat iedereen op zijn of haar eigen manier omgaat met het sluiten van de school. Er zullen ouders en kinderen zijn die uitstekend hun tijd zinnig kunnen vullen. Bij anderen slaat mogelijk al snel de verveling toe.

Kernvakken

We hebben besloten de kinderen (en daarbij u als ouders) een eenvoudige week-en dag structuur te bieden waarbij de vakken Bijbelonderwijs, rekenen en taal (incl. lezen, spelling en schrijven) de hoofdmoot vormen.  

Planning

In eerste instantie hebben we een planning opgesteld van dinsdag 17 maart tot en met vrijdag 20 maart. Elke leerkracht zal voor zijn of haar eigen klas een planning maken voor de vakken rekenen en taal. Met betrekking tot de Bijbelles, hebben we één rooster gemaakt dat geldt voor alle leerlingen. In dat rooster geven we aan welk Bijbelgedeelte u met uw kinderen kunt behandelen. U kunt dan denken aan voorlezen uit een kinderbijbel of een eigen verwerking. Mogelijk zal ook de leerkracht voor zijn of haar klas verwerkingssuggesties toevoegen.

Eenmalige bezorgservice

Vandaag zal de eenmalige Gortelse bezorgservice in werking treden. Voor elk kind is er een laatje met daarin de weekplanning, de boeken, schriften en werkboeken. We twijfelden even of we die mooie nieuwe laatjes mee zouden geven. Omdat het ons wel heel praktisch lijkt, doen we het toch. De doorslag gaf onze overtuiging dat de manier ‘We zijn zuinig op alles om ons heen’ zo goed is ingeslepen dat het bijna niet mis kan gaan J.

Daarna per e-mail

In de loop van deze week (maar uiterlijk vrijdag), zullen we de nieuwe weekplanning e-mailen (en dus niet brengen). De weekplanning bevat mogelijk ook bijlagen, dus wees daar alert op. Is dat te lastig, doet de printer het niet of loopt er iets anders mis? Geen probleem! Wij zorgen dat er elke dag van 8:00 tot 17:00 iemand op school aanwezig is. Kom in dat geval gerust langs en we proberen zo goed mogelijk te helpen.

Contact met de leerkracht

Nog vragen over het werk van je kind(eren), neem dan contact op met de juf of meester van de desbetreffende groep. De leerkracht zal in de weekplanning aangeven welke wijze hij of zij dat prettig vindt.

Vitaal beroep

Wanneer beide ouders in een vitaal beroep werkzaam zijn, mag uw kind naar school brengen. Er zal gedurende de reguliere schooltijden iemand op school zijn om het werken met de weektaak te begeleiden. Al naar gelang het verloop van de corona crisis zullen er wellicht ook andere vragen ontstaan en nieuwe aanvullende maatregelen worden getroffen. De scholen zijn niet voor niets gesloten. Maar loopt u onverhoopt tegen echte onmogelijkheden aan, neem dan even contact op met school zodat we kunnen meedenken.

De lat

Als personeel hebben we besproken hoe verschillend het per gezin kan liggen als het gaat over het maken van schoolwerk in de thuissituatie. We beseffen heel goed dat niet elke leerlingen een computer of een rustige werkplek tot zijn of haar beschikking heeft. We zijn allang blij als het schoolonderwijs een beetje kan doorgaan.  Vanuit school zullen we daarom geen al te hoge eisen stellen. Wel hopen we dat u met ons doordrongen bent van het belang van een doorgaande ontwikkeling. Zit u verlegen om extra of uitdagende opdrachten? Neem dan gewoon even contact op met de leerkracht.

ICT

Gezien de geringe internetbandbreedte is het vooralsnog lastig om het onderwijs echt digitaal aan te bieden. Wel kunnen de kinderen thuis inloggen op basispoort. We zullen u daar afzonderlijke instructies voor mailen. Ambrasoft is al toegankelijk. Mogelijk dat via Basispoort in de toekomst ook Nieuwsbegrip beschikbaar komt.

Voorbehoud

Nog nooit eerder is iemand van ons met een situatie geconfronteerd zoals zich die nu voordoet. We zullen met elkaar zo goed en zo kwaad als het gaat onze weg moeten zoeken. Er zal sprake zijn van voortschrijdend inzicht, tussentijdse aanpassingen etc. waarvoor we uw begrip vragen.

Vaak wordt het ‘voorbehoud van Jacobus’ gedachteloos aangehaald: Zo de Heere wil en wij leven. Het is een voorbehoud dat nu wel heel actueel is.

We wensen iedereen heel veel sterkte, ieder in zijn of haar persoonlijke situatie. Vergeet ook niet in deze omstandigheden uit te reiken naar wie eenzaam is. Een berichtje, een telefoontje kan iemand veel goed doen.

Van harte Gods zegen,

Namens het team,

Meester Roos

School dicht (15-03-2020 19:03)

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals jullie weten is het niet mijn gewoonte om op zondag te werken. Ik ben blij met de wekelijkse rustdag. Vandaag maak ik, in overleg met het bestuur, hiervoor echter een uitzondering. Vanmiddag heeft het kabinet namelijk besloten dat alle scholen met ingang van maandag 16 maart tot en met 6 april zullen worden gesloten in verband met de bestrijding van het corona virus. Dat geldt dus ook voor Het Mosterdzaadje.

Waarom?

De reden dat het kabinet heeft besloten de scholen te sluiten is dat de afgelopen dagen bleek dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school fysiek open te houden. Dit komt omdat ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken en met personeel en kinderen die preventief thuis of ziek zijn. Dit vraagt volgens de ministers Slob en Van Engelshoven daarom nu om duidelijke keuzes.

Uitzonderingen

Het kabinet maakt een uitzondering voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. Wanneer dat bij u het geval is, dan zullen we op school voor opvang van uw kind(eren) zorgen. De komende dagen zal het kabinet een omschrijving maken van wat nou precies vitale beroepen zijn. Wanneer beide ouders werkzaam zijn in de zorg of bij hulpdiensten en u geen opvang heeft voor uw kind(eren), kom dan maandagmorgen even met uw kind(eren) naar binnen zodat we e.e.a. kunnen overleggen.

Personeel

De personeelsleden zullen zoveel als mogelijk is gewoon naar school komen als het hun werkdag is. Op school zal worden overlegd over de te volgen strategie om het onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan. Als personeel starten we op het gebruikelijke tijdstip (8:15) met de weekopening voor het personeel.

Om 9:00 zullen we beginnen met een overleg over de te volgen strategie. Eén van de bestuurders zal ook aanschuiven. Ook zal de oudergeleding van de MR hiervoor worden uitgenodigd.

Natuurlijk houden we u op de hoogte van de wijze waarop we het onderwijs willen vervolgen.

Tot slot

Laat het ons aller gebed zijn dat de Heere de maatregelen wil bekronen met Zijn zegen. Laten we bidden om wijsheid voor onze overheden, bescherming voor een ieder van ons en om een plekje in de schuilplaats van de Allerhoogste!

Met vriendelijke groet,

Meester Roos

Verkeerssituatie rond school

Hoe zat het ook al weer met het parkeren rond de school? Kijk het nog even na in onderstaand document.

Spannende verhalen in het beukenbos

Woensdag 3 juni 2015

Grote gebaren, gespitste oren. Aandachtig kijken ruim dertig kinderogen naar het midden van de kring. Hun aandacht is gevestigd op een man met een hoed, een grijze baard, gekleed in kleding passend bij de omgeving. Tussen het groen in het beukenbos vertelt Louis Fraanje verhalen en legendes over de Veluwe…

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de christelijke basisschool Het Mosterdzaadje in Gortel heeft de school een feestweek. Op deze prachtige woensdagochtend staat er een boswandeling voor groep 1 t/m 6 op het programma. De kinderen zijn verkleed als Otten en Sienen. De juffen dragen lange zwarte jurken en de meester loopt in een zwart pak. De kinderen krijgen op school te horen dat ze een wandeling gaan maken en ondertussen een man tegen gaan komen die verhalen gaat vertellen. Na een wandeling van anderhalve kilometer komen we in een groen beukenbos. Enkele houten bankjes zijn in een kring gezet en in het midden brandt een vuurtje. Als de kinderen een plekje hebben opgezocht, kan het verhaal beginnen.

De verhalenverteller, Louis Fraanje, vertelt in het kort iets over zichzelf. ‘Wie van jullie komt over de grens?’ ‘Welke grens?’, denken de kinderen. Er zijn enkele kinderen die hun hand opsteken, want zij zijn in een ander land geboren. Maar die grens bedoelt meneer Fraanje niet, voor hem is de grens waar de Veluwe eindigt. Daarna komen de sages over de Veluwe, die meneer Fraanje zo uit zijn mouw lijkt te schudden. Met wijde gebaren, stemverheffing vertelt hij zijn verhalen waar de kinderen aandachtig naar luisteren. Na twintig minuten is het tijd om verder te wandelen naar de volgende plek.

Over de Boshuisweg wandelen we richting Gortel. We lopen door een tuinhekje en komen in de tuin bij ‘Grootje’. Enkele kleden worden op het gras gelegd, waarna de kinderen met een appel in hun hand lekker verder kunnen luisteren. De stok van meneer Fraanje doet nu dienst als geweer bij het verhaal over stropers. Vervolgens is het tijd om terug te keren naar het schooltje op Het Kroondomein. We zien terug op een geslaagde ochtend, dankzij de spannende verhalen van meneer Fraanje!

????????????????????????????????????

Film geschiedenis 2e wereldoorlog

Vier leerlingen hebben een mooi filmpje gemaakt naar aanleiding van geschiedenislessen over WOII. Bekijk ‘m hier!

 

 

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag over 2018 is beschikbaar op onze verenigingswebsite www.gortel.org. Voor rechtstreekse toegang tot het jaarverslag over 2018 klik hier.

Bisschop over kleine scholen

Ouderavond 7 februari 2018

Van de lezing van ds. M. Storm op de ouderavond van 7 februari is een video-opname gemaakt. Een van onze ouders bood aan de lezing online te zetten. Hartelijk dank! Log in om de video-opname te bekijken.

Waarom heeft Het Mosterdzaadje Zonnepanelen?

De drie van groep 8 zochten uit hoe het zit met de CO2 besparing die vermeld staat op het opbrengstenscherm in de hal van de school.

afbeelding1Met zonnepanelen krijgen we gratis stroom, en dat is mooi goedkoop. Maar het is ook goed voor het milieu. Waarom is het goed voor het milieu? Het stroom van een energie centrale wordt meestal gemaakt van olie of van steenkool. Dat verbranden ze en met de rook laten ze een  soort grote dynamo draaien de rook stoot CO2 uit. Zonnepanelen stoten geen CO2 uit.

Waar is CO2 slecht voor? CO2 is een broeikasgas. De CO2 die uitgestoten wordt gaat de lucht in, maar waar blijft dat allemaal? Het gaat hoog de lucht in en vormt een soort ring van CO2 om de aarde. Dat noemen wij broeikaseffect. De zon schijnt en de warmte gaat van de zon door de CO2 ring heen maar kan dan niet meer terug. Daarom wordt het steeds warmer op de aarde. De gemiddelde graden op de aarde is 12 graden Celsius. CO2 is wel nodig want zonder de CO2 ring zou het -18 graden Celsius zijn. Met teveel CO2 wordt het te warm. Wij hebben  al 3,8 ton CO2 bespaard. 1 ton (1000kg) CO2 uitstoten doe je als je…

  • 319 liter diesel verbrandt
  • 7x naar Parijs vliegt
  • 300 kilo printpapier verbruikt
  • 16.000 km per trein reist
  • 500 dagen ademhaalt

Voor onze school betekent dat dus dat we CO2 hebben bespaard, vergelijkbaar met de uitstoot van 1212 liter diesel, 26 keer naar Parijs vliegen, het maken van 1140 kilo printpapier, een treinreis van 60.800 km en 1900 dagen ademhalen.

Bij ons op school gaat de stroom van de zonnepanelen naar: de computers, de LED tl-buizen, de batterijoplader, de pomp van de kachel, het oventje en de magnetron, het koffiezetapparaat, de digiborden, het bord van de opbrengst van de zonnepanelen, het tostiapparaat, de waterkoker, de telefoon/mobiel opladers, de alarminstallatie,  de bel, en de cd speler.

Frans, Jurrian, Katja (gr.8)

 

2018-11-10 Klusochtend

Er is tijdens de herfstklusochtend vast een begin gemaakt… Leerlingen hielpen om het tegelpad achter de school te verwijderen, zodat straks de bouw ongehinderd kan starten…

Jubileumboek Getuigen in Gortel

Ter gelegenheid van ons 125 jarig bestaan is een prachtig jubileumboek verschenen. De full color uitgave met harde kaft telt 240 pagina’s en bevat tientallen foto’s. ‘Getuigen in Gortel’ beschrijft de geschiedenis van 125 jaar school en evangelisatie. De auteur, G. Roos, was jarenlang werkzaam als journalist bij het Reformatorisch dagblad. Inmiddels kunt u dit boek bestellen in onze webshop. De eerste paar pagina’s kunt u alvast inzien.

 

 

Het Mosterdzaadje 125-jaar

Van 31 mei tot 6 juni herdachten we ons 125-jarig bestaan. Een bijzonder moment. Tijd voor bijzondere foto’s dus. Helemaal in de sfeer van ‘toen’ ging het personeel op de foto.

In oude dracht tijdens de feestweek (1 juni-6 juni). Zonder lachen. Zo hoorde dat. Van links naar rechts: mevr. Roos (die hoorde er vroeger ook gewoon bij op de personeelsfoto), meester Roos, juffrouw Vergunst, juffrouw De Jong, juffrouw Folkers, juffrouw Van Triest, juffrouw Schoonhoven, meester Bisschop. Lees verder…